Disclaimer

Wij helpen mensen op weg naar hun volgende bestemming. Dit doen wij door mensen, locaties, organisaties en hun ambities te verbinden. Wij hebben een positieve maatschappelijke impact op zowel mens als omgeving in ons mooie Nederland. Om dit blijvend te kunnen doen, spelen wij in op de veranderende maatschappelijke behoeftes en technische uitdagingen die door de tijd heen ontstaan.

De website www.venf.com en alle onderdelen daarvan, met uitzondering van bepaalde (hyper)links naar bedrijven of organisaties waarmee wij samenwerken, zijn eigendom van Verhoeve & Faber. Het is niet toegestaan om de website of delen daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Verhoeve & Faber.
De inhoud van deze website en andere uitingen van Verhoeve & Faber op internet is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Desondanks is het mogelijk dat informatie die door Verhoeve & Faber wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is. De informatie op de website wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. Verhoeve & Faber behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige (voorafgaande) kennisgeving door te voeren.