Groot onderhoud N741

In opdracht van de provincie Overijssel heeft Verhoeve en Faber de uitvoeringsvoorbereiding voor het project “Groot onderhoud N741” verzorgd.

De N741, gelegen tussen Delden en Bornebroek, is toe aan groot onderhoud van de hoofdrijbaan en de vrijliggende fietspaden. Meerdere asfaltmaatregelen zullen ervoor zorgen dat de hoofdrijbaan de komende jaren weer intensief gebruikt kan worden.

Daarnaast wordt de bestaande parallelweg nabij Twickel opgeheven, dit als onderdeel van het herstel van de landschappelijke kwaliteit van de Deldeneresch.

Na een goed doorlopen aanbestedingsprocedure start de winnende aannemer in maart 2023 met de uitvoering van de werkzaamheden.

Deel deze pagina