WOT

Verhoeve & Faber onafhankelijk adviseur voor WOT. Wegdek Onderhouds Techniek (WOT) is een voorvechter van het verlengen van de levensduur van de bestaande weg door middel van goede, duurzame en conserverende onderhoudstechnieken.
Daartoe heeft WOT twee doelen.
Enerzijds is dat bekendheid geven aan goede en betrouwbare methodes van duurzame wegdek onderhoudstechnieken zoals Oppervlakbehandelingen (OB) en Emulsieasfaltbeton (EAB). Anderzijds is dat het vergroten van kennis en competenties in de markt van diezelfde methodes, door educatie aan studenten van (mbo)vakscholen, hbo-instellingen en universiteiten. Door in te zetten op deze twee doelen bevordert WOT tegelijkertijd professionaliteit en veilige werkmethoden.
Kennisplatform voor wie aan of rond de weg werkt
Innovatie en kennis op het gebied van wegenonderhoud komt vandaag de dag vooral van ondernemers. Om die kennis en informatie te bundelen en beschikbaar te stellen voor adviseurs, wegbeheerders, bestuurders, docenten en studenten is het platform WOT opgericht.
Op het platform wordt kennis gedeeld over onderwerpen als algemene kennis over het wegennet en schadebeelden die letterlijk aan het oppervlak komen, maar ook over oorzaken en gevolgen van schades. Vanzelfsprekend brengt WOT ook de verschillende duurzame en bewezen ‘best in class’ onderhoudstechnieken onder de aandacht die schade verhelpen en verder verval van het wegennet voorkomen. www.wegdekonderhoudstechnieken.nl