BESTEK BEHEER BERMEN EN WATERGANGEN BRUMMEN

PROJECTOMSCHRIJVING

In samenwerking met NLadviseurs heeft Verhoeve en Faber het beheerbestek opgesteld voor het maaien van bermen en sloten in de gemeente Brummen. Hierbij is onderscheid gemaakt in maaien binnen en buiten de bebouwde kom en is er extra aandacht voor de bestrijding van ongewenste soorten, zoals de Reuzenberenklauw en Japanse Duizendknoop.

ENTHOUSIAST GEWORDEN NA HET ZIEN VAN ONZE PROJECTEN?

WAT ONZE OPDRACHTGEVERS ZEGGEN