GROENBEHEER TERREINEN MONUTA

PROJECTOMSCHRIJVING

Verspreid over het land heeft Monuta 66 locaties in eigendom. Om het beheer van de buitenruimte van deze locaties te centraliseren heeft Verhoeve en Faber de betreffende locaties geïnventariseerd. In overleg met Monuta is per object de gewenste beeldkwaliteit bepaald. Met deze informatie heeft V&F een onderhoudsbestek voor alle locaties opgesteld en aanbesteed. Daarnaast verzorgt V&F periodiek auditrondes om dit ad-random te toetsen. Voor deze auditrondes zetten wij het beheerssysteem Total Location Control (TLC) in.

ENTHOUSIAST GEWORDEN NA HET ZIEN VAN ONZE PROJECTEN?

WAT ONZE OPDRACHTGEVERS ZEGGEN