CONTRACTEN & AANBESTEDEN

De nieuwe contractvormen in samenhang met de ontwikkelingen op het gebied van aanbesteden vragen specifieke deskundigheid. Wij kunnen u adviseren op allerlei gebieden, die hiermee samenhangen.
Binnen civieltechnische projecten worden afspraken vastgelegd door middel van contracten. U kunt hierbij denken aan traditionele bestekken, raamcontracten, design & construct-contracten, engineering & constructcontracten, bouwteam en turnkey contracten. U kunt bij Verhoeve & Faber terecht voor advies over al deze contractvormen. Onze specialisten hebben veel kennis van en ervaring met verschillende contractvormen en kunnen u daarom de zorg rondom procedures en contracten uit handen nemen.
Op het gebied van contracten in de bouwsector vinden grote ontwikkelingen plaats. In het bijzonder de komst van nieuwe contractvormen (zoals D&C en DBFM) zorgt voor zowel de opdrachtgever als de opdrachtnemer voor een andere manier van werken. Ook op aanbestedingsgebied vinden ontwikkelingen plaats, die tot gevolg hebben, dat er steeds meer deskundigheid gevraagd wordt van de aanbesteder. Aanbesteden is inmiddels uitgegroeid tot een specialisme.

Het traject dat wij voor de opdrachtgevers verzorgen, bestaat in hoofdlijnen uit:

• het bepalen van de uitbestedingsstrategie c.q. contracteringsstrategie
• het kiezen van de juiste contractvorm
• het opstellen van het (UAVgc) contract (traditioneel, D&C, enzovoorts)
• het opstellen van functionele specificaties
• het adviseren over de aanbestedingsstrategie
• het begeleiden van de (Europese) aanbestedingsprocedure


Bent u geïnteresseerd geraakt in één van onze diensten? Neem dan hier contact met ons op.