DIRECTIEVOERING & TOEZICHT

Een toezichthouder van Verhoeve & Faber is de ogen en oren van de opdrachtgever op de bouwplaats. Met het oog op kwaliteit, efficiency, geld en tijdige levering zijn de bouwplaatsmanagers van Verhoeve & Faber actief en betrokken tijdens het gehele proces.
De toezichthouder van V&F is het aanspreekpunt die alle partijen met elkaar in verbinding brengt. Onze toezichthouder verzorgt het omgevingsmanagement, brengt verslag uit naar alle stakeholders en houdt zich bezig met alle dagelijkse toezicht op het project met als hoofddoel om de opdrachtgever volledig te ontzorgen. De toezichthouder bewaakt hierbij de kwaliteit, planning en de financiën om dit ook daadwerkelijk te realiseren. De directievoerder en toezichthouder (opzichter) van bouwprojecten beschouwen wij als één team met verschillende rollen: de directievoerder als bewaker van het contract, het geld en de projectorganisatie en de toezichthouder als bewaker van kwaliteit, planning, administratie en veiligheid. De toezichthouder is het verlengstuk van de directievoerder en vormt, wat betreft direct operationele bouwzaken, zijn ogen en oren.
Verder verzorgt de toezichthouder van Verhoeve & Faber de projectadministratie, de bestekadministratie en de opnames en controles ten behoeve van de (juridische) oplevering. Ook de toetsing van rekeningen en declaraties, die zijn ingediend door de aannemer en derden, neemt de toezichthouder op in zijn takenpakket.

Met Verhoeve & Faber haal je een toezichthouder én partner binnen die zorgt voor:
– Borging van de kwaliteit in het gehele bouwproces
– Samenwerking in het gehele bouwproces
– Focus op risicobeheersing
– Het voorkomen van meerwerk


Bent u geïnteresseerd geraakt in één van onze diensten? Neem dan hier contact met ons op.