Duurzaamheid

Duurzaamheid duurt het langst

De wereld is in transitie. We zullen anders moeten omgaan met resources en inspelen op klimaatverandering. Of dat nu ruimte, energie, materialen, water of andere schaarse goederen zijn. Hittestress, droogte of extreme neerslag. Alles vergt de nodige kennis en samenwerking.

Met onze toegewijde professionals geven we vorm aan een vitale leefomgeving, door impactvolle oplossingen te bieden en sterke expertise te combineren met waardevolle partnerschappen. Het is onze ambitie om duurzaamheid tastbaar en haalbaar te maken.

Wij zoeken met en voor onze klanten naar de beste oplossing, gevraagd én ongevraagd. Dat doen we met een scherp oog voor de bredere context. Van het project, denkend vanuit de belangen van een opdrachtgever, en vanuit een passie voor de inhoud. Maatwerk en out-of-the box denken zijn dan essentieel om meerwaarde te realiseren. Een bijdrage leveren aan een leefbaar, bereikbaar en duurzaam Nederland vormt de rode draad door onze activiteiten.

NL Greenlabel

NL Greenlabel helpt om duurzame ambities meetbaar te maken en daadwerkelijk te komen tot een aantoonbare gezonde woon-, werk- en leefomgeving waarbij groen en duurzaam centraal staan. Wij inspireren en verbinden mensen met elkaar die duurzame keuzes willen maken bij de inrichting van bijvoorbeeld tuinen, parken, bedrijventerreinen en woonwijken. Zo zijn we partner van NL Greenlabel. Dit is een groeiende beweging van bedrijven en professionals die de groenbranche, de infrasector en de bouwwereld aan het verduurzamen zijn. Samen bouwen we aan een gezonde, groene leefomgeving.

“Mede door korte lijntjes, zowel intern als met opdrachtgevers en stakeholders, zorgen wij voor een mooi eindresultaat van onze projecten.”

Wyke, Werkvoorbereider / Toezichthouder