EMVI

Uitdagingen willen winnen! Daar gaat het om bij tenders. De basis voor een goede EMVI begint bij de klantvraag. Wat wil de klant? En misschien nog wel belangrijker, hoe en waarom?
Een goed plan van aanpak begint met het analyseren van de klantvraag en de projectlocatie. Dit doen alle projectteamleden vanuit hun eigen expertise. Vervolgens wisselen we onze opvattingen en ideeën uit en leggen die op een overzichtelijke manier voor onze klanten vast. Dit is onze expertise en wij delen deze kennis graag met onze klanten. Zo komen we samen tot een winnend EMVI-plan!
Verhoeve & Faber verzorgt het redigeren van de teksten en voorziet het plan – waar nodig – van visualisaties. Op deze wijze komt het plan van aanpak op een gestructureerde manier tot stand, zonder concessies te doen aan alle creatieve ideeën om tot een winnend EMVI-plan te komen.
Wij maken een visualisatie niet alleen maar omdat het er mooi uitziet. Er is namelijk ook veel wetenschappelijk bewijs waarom mensen het veel makkelijker vinden om informatie te verwerken, die visueel wordt weergegeven in plaats van in teksten. Wanneer iemand een beschrijving van een situatie geeft, vormt de ontvanger zich hier een beeld van. Het gevormde beeld blijft echter altijd de interpretatie van de ontvanger. Daarnaast neemt bij het toepassen van visualisaties ook de bereidheid om te lezen toe. Iets wat zeker bij EMVI-plannen belangrijk is.
Wij gebruiken visualisaties om de tekstuele omschrijvingen te ondersteunen, de eindsituatie te verbeelden of een schematische weergave te geven van een proces, zodat voor iedereen meteen duidelijk is, wat er bedoeld wordt. Zo is ook voor niet-technici helder wat het verwachte eindresultaat is.
De visualisaties kiezen we projectspecifiek. De keuze hangt af van het doel, de doelgroep en randvoorwaarden als tijd en budget. Samen bepalen wij welke visualisatie het meest geschikt is. Zo dragen onze visualisaties bij aan de vertaling van de technische redenaties tot toegankelijke beelden.
De mogelijkheden:
o 2D-visualisatie / 3D-visualisatie.
o Schetsmatig / natuurgetrouw.
Samen met Verhoeve & Faber maakt u het verschil!


Bent u geïnteresseerd geraakt in één van onze diensten? Neem dan hier contact met ons op.