Groenbeheer terreinen Monuta

Verspreid over het land heeft Monuta 44 locaties in eigendom. Om het beheer van de buitenruimte van deze locaties te centraliseren heeft Verhoeve en Faber de betreffende locaties geïnventariseerd. In overleg met Monuta is per object de gewenste onderhoudsniveau bepaald. Met deze informatie heeft V&F een onderhoudsbestek voor alle locaties opgesteld en aanbesteed. Daarnaast verzorgt V&F periodiek auditrondes om dit ad-random te toetsen. Voor deze auditrondes zetten wij het beheerssysteem Total Location Control (TLC) in.

Deel deze pagina