OMGEVINGSMANAGEMENT

In projecten met impact op de omgeving bieden de omgevingsmanagers van Verhoeve & Faber met tactische en strategische advisering passende oplossingen voor zowel uw project als de stakeholders en de omgeving. Met onze omgevingsmanagers bouwen wij oprecht aan vertrouwen bij de stakeholders, altijd oog houdend voor de projectbelangen en de belangen van de omgeving. Hiermee zorgen we voor intern en extern draagvlak voor de oplossing op maatschappelijk, bestuurlijk en politiek niveau. Met als doel de haalbaarheid te borgen, goede relaties in de omgeving te onderhouden en een betere uitvoerbaarheid van uw project.
Resultaten van strategisch omgevingsmanagement:

– Draagvlak bij stakeholders die de impact van een project ervaren
– Oplossingen die gedragen en gesteund worden op maatschappelijk, bestuurlijk en politiek niveau
– Inzicht in waardevolle meekoppelkansen en win-winsituaties
– Benutten van alle beschikbare kennis en ervaring
– De benodigde procedures worden zo efficiënt mogelijk doorlopen
– Geen of minder bezwaar of beroep ingediend tegen vergunningprocedures
– Een sneller en soepeler project met minder vertragingen en minder kosten

De strategisch omgevingsmanagers van Verhoeve & Faber zijn vol passie voor het vakgebied, met veel kennis van en ervaring met de multidisciplinaire context van civieltechnische projecten. Ruime ervaring is aanwezig in complexe projecten in de stedelijke omgeving en in gebiedsinrichting.


Bent u geïnteresseerd geraakt in één van onze diensten? Neem dan hier contact met ons op.