ONTWERP & BESTEKSVOORBEREIDING

Projecten vragen niet alleen om een passend ontwerp, dat aan alle richtlijnen en randvoorwaarden voldoet, ook het verkeer heeft een belangrijke plaats in de leefomgeving. Veiligheid en functionaliteit staan bij onze verkeerskundige adviezen centraal. Wij helpen u met heldere en toepasbare adviezen, die getoetst zijn aan de geldende regelgeving, zodat u onbezorgd een project kunt voltooien.
Verhoeve & Faber verzorgt het ontwerp en maakt (3D) tekeningen en bestekken voor de aanleg en reconstructies van boven- en ondergrondse infrastructuur, zoals riolering, verharding, waterbouwkundige en cultuurtechnische projecten. Adviezen worden opgesteld en in het ontwerp verwerkt; kosten worden geraamd. In overleg met u als opdrachtgever zetten wij onze kennis in om voor elk probleem een passend ontwerp te bieden, waarbij de veiligheid, het gebruik en tevens de duurzaamheid van de oplossing door ons niet uit het oog verloren worden.


Bent u geïnteresseerd geraakt in één van onze diensten? Neem dan hier contact met ons op.