SPECIALS

WOT 2
RGB_Logo_Verhoeve&Faber_duurzaam
grip-op-riooldruk

Wij helpen mensen op weg naar hun volgende bestemming. Dit doen wij door mensen, locaties, organisaties en hun ambities te verbinden. Wij hebben een positieve maatschappelijke impact op zowel mens als omgeving in ons mooie Nederland. Om dit blijvend te kunnen doen, spelen wij in op de veranderende maatschappelijke behoeftes en technische uitdagingen die door de tijd heen ontstaan.

LOCATIEBEHEER

Uit ervaring is gebleken, dat de kennis van de locatieverantwoordelijken met name is gericht op het beheer en onderhoud van het onroerend goed en niet op de ruimte en inrichting daar omheen. Organisaties kunnen hun locaties in beheer over laten aan Total Location Control (TLC), een deelneming van Verhoeve & Faber, waarbij met oog voor omgevingsfactoren, duurzaamheid, wensen en budgettaire uitdagingen buitenlocaties worden beheerd. Kostenbesparend voor de klant. TLC, een nieuwe manier van informatievoorziening voor het beheer van de groene en infrastructurele omgeving. Een digitaal beheersysteem op basis van een Geografisch Informatie Systeem (GIS). Een uniek product: met geen enkel ander systeem kunt u zo eenvoudig alle informatie met betrekking tot het beheer van de groene/infrastructurele omgeving opslaan en bewerken. Men kan alle beheersinformatie op de pc, veldcomputer of zelfs op de mobiele telefoon inzien of met anderen delen. Alle informatie is met één klik beschikbaar. Bovendien is het systeem toegankelijk voor verschillende betrokkenen binnen de organisatie. Alle opgeslagen informatie is eenvoudig te benaderen door de locatie op de kaart aan te klikken. Daarnaast fungeert het als een beheerarchief: data uit het verleden kunnen eenvoudig worden teruggehaald. Gekoppeld aan GIS-data worden locatiefoto’s, contractdocumenten, productlijsten etc. opgeslagen en beschikbaar. Graag stellen wij op korte termijn TLC en haar team aan u voor.

Wegdek Onderhoudstechnieken (WOT)

Verhoeve & Faber onafhankelijk adviseur voor WOT. Wegdek Onderhoud Techniek (WOT) is een voorvechter van het verlengen van de levensduur van de bestaande weg door middel van goede, duurzame en conserverende onderhoudstechnieken. Daartoe heeft WOT twee doelen. Enerzijds is dat bekendheid geven aan goede en betrouwbare methodes van duurzame wegdek onderhoudstechnieken zoals Oppervlaktebehandelingen (OB) en Emulsieasfaltbeton (EAB). Anderzijds is dat het vergroten van kennis en competenties in de markt van diezelfde methodes, door educatie aan studenten van (mbo)vakscholen, hbo-instellingen en universiteiten.
Commissie Wegdek Onderhouds Technieken (WOT) is opgericht door de Vakgroep Specialistische Wegenbouw van de Koninklijke Bouwend Nederland en de commissies emulsie asfaltbeton en oppervlakbehandelingen. Wilt u meer weten? Verhoeve & Faber helpt u graag op weg met een onafhankelijk advies!

DUURZAME INKOOP

Door met de juiste leveranciers samen te werken, kunnen we materialen aanbieden tegen goede condities. We hebben partnerships met leveranciers die willen doorontwikkelen in kwaliteit, toegevoegde waarde, service en duurzaamheid. Desgewenst voorzien wij onze relaties van ondersteuning bij projectinkoop, waarbij wij orders kunnen plaatsen en afhandelen. Een belangrijke trend bij dit alles is het groeiende duurzaamheidbesef. Wij bieden ingenieuze (inkoop) oplossingen voor de uitdagingen van nu en de toekomst. Profiteer van meer dan anderhalve eeuw aan kennis en ervaring.

GRIP OP RIOOLDRUK

Krijg grip op uw drukriool!
Druk- en vacuümriolering zijn aangelegd vanaf de jaren tachtig in de vorige eeuw. Ook in de decennia daarna is nog veel mechanische riolering aangelegd. Uit onderzoek van Rioned blijkt dat de gemiddelde leeftijd ca. 25 jaar is. Daarbij is de gemiddelde levensduur van het mechanische en elektrotechnische deel van de installatie 15 – 20 jaar. Ook blijkt dat drukriolering nog lange tijd de meest efficiënte manier is voor de behandeling van vuil water uit het buitengebied als ten minste het functioneren van het systeem regelmatig wordt geëvalueerd. Verhoeve & Faber biedt u in samenwerking met U & Rick de mogelijkheid om inzicht te krijgen in het functioneren van uw drukriool, geven u advies in systeemoptimalisaties en werken dit geheel voor u uit in uitvoeringscontracten en een aanbesteding. Met onze aanpak lost u gericht problemen op, dus kosten efficiënt en gericht op de toekomst!

“Ik hou ervan om kennis te delen met collega’s en opdrachtgevers. Hierdoor tillen wij onze projecten naar een hoger niveau en realiseren we samen mooie projecten!”

Vincent Naaijer, Projectleider